Certificatie Opslag

Bijlage XI van de praktijkcode PCD 4 bevat een overzicht van voor de opslag van drinkwater relevante beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) van certificatie-instelling Kiwa Nederland, waarbij onderscheid is gemaakt tussen achtereenvolgens de onderdelen ‘Beton’, ‘Kunststoffen inclusief coatings’ en ‘Metalen’.