Certificatie Opslag

Bijlage II van de praktijkcode PCD 4-2 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 2: Beton’ bevat een overzicht van beoordelingsrichtlijnen en uitvoeringsrichtlijnen van certificatie-instelling Kiwa Nederland ten behoeve van producten en processen voor betonnen reservoirs voor de opslag van drinkwater, met inbegrip van hyperlinks naar op basis van de beoordelingsrichtlijnen gecertificeerde bedrijven en/of producten (bijvoorbeeld coatings). Ten behoeve van een en ander voor reservoirs van metaal en kunststof wordt verwezen naar bijlage III van PCD 4-3:2018 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 3: Metalen en kunststoffen’.