Begrippenlijst

Deze webpagina bevat voor de Nederlandse drinkwatervoorziening algemeen van toepassing zijnde begrippen en afkortingen inclusief de bijbehorende omschrijving respectievelijk betekenis. Voor bij de winning, de bereiding, de opslag, het transport, de distributie en de behandeling van (drink)water specifieke begrippen wordt verwezen naar de van toepassing zijnde praktijkcode.
Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
C
Certificatie-instelling

door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde instelling die bevoegd is certificaten af te geven of in te trekken voor een product, dienst of kwaliteitsmanagementsysteem

Bron: Drinkwaterbesluit