Naslagwerk Hygiënische aspecten bij Behandeling

De praktijkcode PCD 1-3 ‘Hygiënecode Drinkwater; Drinkwaterbereiding’ is een naslagwerk en beschrijft de hygiënische aspecten van de  bereiding van drinkwater. In analogie met de ‘Hygiënecode Drinkwater; Deel 4: Opslag, transport en distributie’ worden daarin richtlijnen aangereikt voor de waterkwaliteitsbeoordeling en voor het hygiënisch werken in de zuivering in het algemeen en voor het uitvoeren van werkzaamheden. Ten slotte wordt ingegaan op de correctie van verontreinigingen met de benodigde acties en op het beperken van verontreinigingen door externe factoren.

Het naslagwerk wordt samen met de praktijkcode PCD 1-1 ‘Hygiënecode Drinkwater; Deel 1: Algemeen’ gehanteerd.

Normen bij deze opbrengst

  • NEN-EN 1508:1998
  • Uitgever
    KWR, F.I.M.H. Oesterholt en M.A. Meerkerk
  • Datum
    2018