Biologische alarmeringssystemen

Kiwa/KWR-documenten op het gebied van biologische alarmeringssystemen

Bij de oppervlaktewater verwerkende drinkwaterbedrijven zijn biologische alarmeringssystemen in gebruik ten behoeve van inname- en kwaliteitsbewaking.
In het kader van kwaliteitsborging hebben zij gezamenlijk gestandaardiseerde operationele protocollen. Daarnaast zijn validatie- en implementatiemethoden ontwikkeld.

Er is een ‘Gebruikersgroep Bio-alarmering’ (GBA) waarin de drinkwaterbedrijven Dunea, WML, Evides, Vitens en Waternet, en de drinkwaterlaboratoria Aqualab Zuid, WLN en Het Waterlaboratorium zijn vertegenwoordigd, samen met RWS, Waterdienst.

  • Datum
    2010