Biologische alarmeringssystemen

Biologische alarmeringssystemen

Bij de oppervlaktewater verwerkende drinkwaterbedrijven zijn biologische alarmeringssystemen in gebruik ten behoeve van inname- en kwaliteitsbewaking.
In het kader van kwaliteitsborging hebben zij gezamenlijk gestandaardiseerde operationele protocollen. Daarnaast zijn validatie- en implementatiemethoden ontwikkeld.

Status: update gewenst

Er is een ‘Gebruikersgroep Bio-alarmering’ (GBA) waarin de drinkwaterbedrijven Dunea, WML, Evides, Vitens en Waternet, en de drinkwaterlaboratoria Aqualab Zuid, WLN en Het Waterlaboratorium zijn vertegenwoordigd, samen met RWS, Waterdienst.

  • 10 februari 2005: Arco Wagenvoort (Evides/AqWa) e.a.
  • November 2006: Eric Penders (Het Waterlaboratorium) e.a.
  • April 2010: Arco Wagenvoort (AqWa) e.a.
  • Datum
    2010