Begrippenlijst

Deze webpagina bevat voor de Nederlandse drinkwatervoorziening algemeen van toepassing zijnde begrippen en afkortingen inclusief de bijbehorende omschrijving respectievelijk betekenis. Voor bij de winning, de bereiding, de opslag, het transport, de distributie en de behandeling van (drink)water specifieke begrippen wordt verwezen naar de van toepassing zijnde praktijkcode.
Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
B
Beoordelingsrichtlijn

de in het College van Deskundigen gemaakte afspraken over het onderwerp van certificatie

Bron: alle beoordelingsrichtlijnen van certificatie-instelling Kiwa Nederland B.V.