Gremia i.v.m normalisatie

Assetmanagement

De normcommissie Normcommissie Assetmanagement verzorgt de Nederlandse inbreng bij de internationale normalisatie op het gebied van assetmanagement en schaduwt de activiteiten van ‘Technical Committee 251 (ISO/TC 251) ‘Asset management’ van het mondiale normalisatie-instituut ISO en de normen onder verantwoordelijkheid van deze groep (normen ISO/TC 251).

Commissieleden

 • Dick Hortensius (secretaris)
  NEN
 • Stef Höppener
  A-quin
 • Adrie Pouwer
  Assetpouwer
 • Robert van Grunsven
  CMS Asset Management
 • Arian Boesveld
  Compris
 • Bert Bolmer
  Enexis BV
 • Mozafar Said
  Gemeente Rotterdam
 • Dimitri Koenen
  IES BV
 • Dirk Konijnenberg
  Kiwa Nederland B.V. Certification
 • Hjalmar Boon / Renate Vink
  Provincie Noord-Holland
 • Annemarie Kin / Geert Fuchs
  RHDHV B.V.
 • Joris Grimbergen
  Stork Asset Management Solutions
 • Ronald van Herpt / Sascha van Gaal
  Strukton BV
 • Mello Lindner
  Sweco
 • Arnoud Wolsink
  Tennet TSO (Business Unit Transport & Infra)
 • Anne Fijma (plv. Bernard Enthoven)
  Waterbedrijf Groningen
 • Bieuwe Couperus
  Wetterskip 
Fryslan
 • Reinald Arends
  N.V. Nederlandse Gasunie
 • Frenk-Jurgen Pistorius
  Waterschap Brabantse Delta
 • Petra Jalink
  Bilfinger
 • Fred Bakkenes
 • Paul ten Broeke
  SPIE Maintenance Advies
 • Remco Claij
  Compris
 • Tom Dieleman
  Rijkswaterstaat
 • Samantha Kasimbeg
  NEN

Normen

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Assetmanagement – Overzicht, principes en terminologie NEN-ISO 55000/C1 01-02-2014
Assetmanagement – Managementsystemen – Eisen NEN-ISO 55001 01-02-2014
Assetmanagement – Managementsystemen – Richtlijnen voor het toepassen van ISO 55001 NEN-ISO 55002 15-07-2019
Assetmanagement – Richtlijnen voor de afstemming van financiële en niet-financiële functies in assetmanagement NVN-ISO/TS 55010 01-10-2019