Gremia i.v.m normalisatie

Bodemenergie en Waterputten

De normcommissie Bodemenergie en waterputten  volgt de activiteiten en normen van ‘Technical Committee 451’ (CEN/TC 451) ‘Geothermal and water boreholes’ van het Europese normalisatie-instituut CEN. Deze technische commissie heeft twee werkgroepen: ‘Working Group 1’ (WG 1) ‘Water wells’ en ‘Working Group 2’ (WG 2) ‘Borehole heat exchangers’. Vooralsnog heeft de normcommissie geen normen gepubliceerd.

De samenstelling van deze commissie kan geraadpleegd worden in deze afgeschermde omgeving.