Gremia i.v.m normalisatie

Bodemenergie en Waterputten

De normcommissie Bodemenergie en waterputten  volgt de activiteiten en normen van ‘Technical Committee 451’ (CEN/TC 451) ‘Geothermal and water boreholes’ van het Europese normalisatie-instituut CEN. Deze technische commissie heeft twee werkgroepen: ‘Working Group 1’ (WG 1) ‘Water wells’ en ‘Working Group 2’ (WG 2) ‘Borehole heat exchangers’. Vooralsnog heeft de normcommissie geen normen gepubliceerd.

 

Samenstelling commissie is voor het laatst bijgewerkt in juli 2023

Commissieleden

 • Janwillem van den Berg(secretaris)
  NEN
 • Hans den Boer
  Kiwa Nederland B.V.
 • Leon van Bohemen
  Itho Daalderop namens DHPA
 • Arthur de Groof
  SIKB
 • Ate Oosterhof
  Vitens namens Vewin-stuurgroep Bodem & Infra
 • Henk Witte
  Groenholland B.V. namens BodemenergieNL