Norm(sub)commissies – normsubcommissie

Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties

De voornaamste taak van de normsubcommissie is het actueel houden van de nationale norm NEN 1006 (die expliciet wordt genoemd in het Drinkwaterbesluit, zie https://www.praktijkcodesdrinkwater.nl/opbrengst/voldoen-aan-nen-1006/) en het op nationaal en internationaal niveau participeren in gremia op het vlak van de normalisatie van drink- en leidingwaterinstallaties. In Nederland is genoemde norm de leidraad voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van veilige drinkwaterinstallaties. De commissie volgt de activiteiten en normen van ‘Working Group 2’ (WG 2) ‘Internal Systems and Components’ van ‘Technical Committee 164’ (TC 164) ‘Water supply’ van het Europese normalisatie-instituut CEN (normen CEN/TC 164/WG 2).’

Commissieleden

 • Leonard Treur
  Waternet - Plaatsvervangend voorzitter
 • Simcha Geleynse
  Kiwa Nederland B.V. - secretaris
 • Eric van der Blom
  Techniek Nederland
 • Raymond van der Heijden
  BWT Nederland B.V.
 • Stefan van ’t Hof
  Min. Van Binnenlandse Zaken; RijksVastgoedBedrijf
 • Carl Verlinden
  Viega GmbH & Co. KG
 • Erwin Vroegh
  Daalderop B.V.
 • Jeroen Meijer
  Rada Sanitairtechniek B.V.
 • Egbert Leiting
  Kalsbeek B.V.
 • Peter Berends
  Waterbedrijf Groningen
 • Emma van Sandick
  NEN - secretaris
 • Gerrit Dijkstra
  Aquacombi Nederland
 • Onno Leever
  Leever Installatie adviseurs
 • Irene van Veelen
  ISSO
 • René Offringa
  Wavin Nederland B.V. namens BureauLeiding
 • Martin Meerkerk (agendalid)
  KWR Water Research Institute
 • Nico van Ginkel
  Vattenfall Nuon

Normen

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties NEN 1006+A1 01-06-2018
Vaste brandblusinstallaties – Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving – Ontwerp, installatie en onderhoud NEN 2077 01-04-2014
Waterprestatie van woningen – Bepalingsmethode NEN 6922 01-08-2001
Veiligheid van drinkwater levering – Richtlijnen voor risico- en crisismanagement – Deel 2: Risicomanagement NEN-EN 15975-2 01-08-2013
Aanbevelingen ter voorkoming van Legionella groei in leidingwaterinstallaties binnen gebouwen ten behoeve van menselijke consumptie NPR-CEN/TR 16355 01-07-2012