Gremia i.v.m normalisatie – normsubcommissie

Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties

De voornaamste taak van de Normsubcommissie Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties is het actueel houden van de nationale norm NEN 1006 (die expliciet wordt genoemd in het Drinkwaterbesluit, zie https://www.praktijkcodesdrinkwater.nl/opbrengst/voldoen-aan-nen-1006/) en het op nationaal en internationaal niveau participeren in gremia op het vlak van de normalisatie van drink- en leidingwaterinstallaties. In Nederland is genoemde norm de leidraad voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van veilige drinkwaterinstallaties. De commissie volgt de activiteiten en normen van enkele werkgroepen van ‘Technical Committee 164’ (CEN/TC 164) ‘Water supply’ van het Europese normalisatie-instituut CEN:

  • ‘Working Group 1’ (WG 1) ‘External Systems and Components’ (normen WG 1)
  • ‘Working Group 2’ (WG 2) ‘Internal Systems and Components’ (normen WG 2)
  • ‘Working Group 8’ (WG 8) ‘Sanitary tapware’ (normen WG 8)
  • ‘Working Group 14’ (WG 14) ‘Valves and fitting for building and devices to prevent pollution by backflow’ (normen WG 14)
  • ‘Working Group 16’ (WG 16) ‘In-situ generating and dosing of biocides for water treatment’ (normen WG 16)

Deze normsubcommissie heeft weliswaar dezelfde samenstelling als de Commissie Werkbladen (zie Uitwerking NEN 1006 in Waterwerkbladen – Praktijkcodes Drinkwater), maar beide gremia hebben hun eigen (andere) verantwoordelijkheid en zijn dus qua inhoud niet hetzelfde. Het secretariaat van de normsubcommissie wordt gevoerd door NEN; Kiwa Nederland doet dat voor de Commissie Werkbladen.

De samenstelling van deze commissie kan geraadpleegd worden in deze afgeschermde omgeving.

Normen

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Sanitaire kranen – Tapkranen en mengkranen voor leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 – Algemene technische specificatie NEN-EN 200 01-07-2008
Sanitaire kranen – Straalvormers – Algemene eisen NEN-EN 246 01-11-2021
Sanitaire kranen – Algemene eis voor elektrolytisch aangebrachte chroomnikkel lagen NEN-EN 248 01-11-2002
Watervoorziening – Eisen aan distributiesystemen buitenshuis NEN-EN 805 01-02-2000
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 1: Algemeen NEN-EN 806-1+A1 01-09-2001
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 2: Ontwerp NEN-EN 806-2 01-05-2005
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 3: Leidingdimensionering – Vereenvoudigde methode NEN-EN 806-3 01-05-2006
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 4: Installatie NEN-EN 806-4 01-03-2010
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 5: Bedrijfsvoering en onderhoud NEN-EN 806-5 01-02-2012
Sanitaire kranen – Zelfsluitende kranen PN 10 NEN-EN 816 01-08-2017
Sanitaire kranen – Mechanisch instelbare mengkranen (PN10) – Algemene technische eisen NEN-EN 817 01-07-2008
Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties NEN 1006+A1 01-06-2018
Sanitaire kranen en hulpstukken – Thermostatische mengkranen (PN 10) – Algemene technische eisen NEN-EN 1111 01-08-2017
Sanitaire kranen – Douchekoppen voor sanitaire kranen voor leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 – Algemene technische eisen NEN-EN 1112 01-03-2008
Sanitaire kranen – Doucheslangen voor sanitaire kranen voor leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 – Algemene technische eisen NEN-EN 1113 01-04-2015
Kranen in gebouwen – Stopkranen van koperlegeringen voor de drinkwatervoorziening in gebouwen – Beproevingen en eisen NEN-EN 1213 01-11-1999
Sanitaire kranen – Instelbare mengkranen voor lagedruktoepassingen – Algemene technische eisen NEN-EN 1286 01-05-1999
Sanitaire kranen – Thermostatische mengkranen voor lagedruktoepassingen – Algemene technische specificaties NEN-EN 1287 01-08-2017
Appendages in gebouwen – Inlaatcombinaties voor warmwatersystemen met ontlastvoorziening voor water en stoom – Beproevingen en eisen NEN-EN 1487 01-07-2014
Appendages in gebouwen – Inlaatcombinaties voor gesloten warmwatertoestellen – Beproevingen en eisen NEN-EN 1488 01-05-2021
Appendages in gebouwen – Drukontlastkleppen voor water en stoom – Beproevingen en eisen NEN-EN 1489 01-08-2022
Appendages in gebouwen – Gecombineerde temperatuur- en drukbeveiliging met ontlastvoorziening – Beproevingen en eisen NEN-EN 1490 01-04-2000
Appendages in gebouwen – Drukontlastkleppen voor water – Beproevingen en eisen NEN-EN 1491 01-04-2000
Drinkwatervoorziening – Eisen voor systemen en onderdelen voor de opslag van water NEN-EN 1508 01-11-1998
Kranen in gebouwen – Waterdruk reducerende kleppen en waterdruk reducerende combinatiekleppen – Eisen en beproevingen NEN-EN 1567 01-11-1999
Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming NEN-EN 1717 01-12-2000
Vaste brandblusinstallaties – Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving – Ontwerp, installatie en onderhoud NEN 2077 01-04-2014
Waterprestatie van woningen – Bepalingsmethode NEN 6922 01-08-2001
Sanitaire kranen – Drukspoelers PN 10 met automatische sluiting voor toiletten en urinoirs NEN-EN 12541 01-01-2003
Beveiligingen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door terugstroming – Controleerbare terugstroombeveiliging met gereduceerde druk – Familie B – Type A NEN-EN 12729 01-12-2002