Begrippenlijst

Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
D
Drinkwaterinstallatie

Artikel 1 van de Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 van Vewin [5] geeft de volgende begripsomschrijving: de in een perceel aanwezige binnenleiding en de daarmee verbonden toestellen, indien de binnenleiding hetzij onmiddellijk met het leidingnet van het bedrijf is verbonden, hetzij middellijk met het leidingnet van het bedrijf is verbonden en het water bestemd of mede bestemd is tot drinkwater

Bron: Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 van Vewin (vewin.nl)