Gremia i.v.m normalisatie – CAD

Contactgroep ATA Drinkwaterbedrijven

Binnen de in 2014 vanuit de Vewin-stuurgroep Bronnen en Kwaliteit gestarte Contactgroep ATA Drinkwaterbedrijven

Hierin staat ‘ATA’ voor ‘Attest Toxicologische Aspecten’ en is afkomstig van het toenmalige produkt certificaat ‘Kiwa-ATA’ van certificatie instelling Kiwa Nederland, dat nu wordt aangeduid als ‘Kiwa Water Mark’

wordt de borging van het gebruik van voor drinkwatertoepassingen bedoelde producten met een erkende kwaliteitsverklaring volgens de ministeriële ‘Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening’’ door de drinkwaterbedrijven met elkaar gedeeld. In die Regeling wordt expliciet verwezen naar tientallen internationale normen voor materialen en chemicaliën in contact met voor de menselijke consumptie bestemd water. Voor cementgebonden en metallische materialen en producten verwijst die Regeling naar de ‘common approach’, waarin ook weer wordt verwezen naar internationale normen. Alle in de Regeling en de common approach genoemde normen zijn gekoppeld aan de CAD.

De samenstelling van deze commissie kan geraadpleegd worden in deze afgeschermde omgeving.

 

 

 

Normen

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Cement – Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten NEN-EN 197-1 01-10-2011
Bouwkalk – Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria NEN-EN 459-1 01-05-2015
Koper en koperlegeringen – Bepaling van het koolstofgehalte op het binnenoppervlak van koperen buizen of fittingen door verbranding NEN-EN 723 01-05-2009
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Aluminiumsulfaat NEN-EN 878 01-03-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloride NEN-EN 888 01-02-2023
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (II) sulfaat NEN-EN 889 01-02-2023
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloridesulfaat NEN-EN 891 01-02-2023
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumhydroxide NEN-EN 896 01-11-2012
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Zwavelzuur NEN-EN 899 01-06-2022
Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumhypochloriet NEN-EN 901 01-06-2013
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Waterstofperoxide NEN-EN 902 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Kooldioxide NEN-EN 936 01-12-2013
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumchloriet NEN-EN 938 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Zoutzuur NEN-EN 939 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumchloride voor de regeneratie van ionenuitwisselaars NEN-EN 973 01-09-2009
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Fosforzuur NEN-EN 974 01-11-2003
Aanmaakwater voor beton –Specificatie voor monsterneming, beproeving en beoordeling van geschiktheid van water, inclusief spoelwater van reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als aanmaakwater voor beton NEN-EN 1008 01-08-2002
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Calciumcarbonaat NEN-EN 1018+A1 01-06-2021
Koper en koperlegeringen – Naadloze koperen buizen voor gas- en waterleidingen in sanitaire en verwarmingstoepassingen NEN-EN 1057 01-03-2010
Water – Bepaling van het gehalte aan chroom – Atomaire-absorptiespectrometrische methoden NEN-EN 1233 01-09-1997
Koper en koperlegeringen – Hulpstukken – Deel 1: Hulpstukken met uiteinden voor capillaire of hardsoldeerverbinding aan koperen buizen NEN-EN 1254-1 01-06-2021
Koper en koperlegeringen – Hulpstukken – Deel 2: Knelfittingen voor gebruik in combinatie met koperen buizen NEN-EN 1254-2 01-06-2021
Koper en koperlegeringen – Hulpstukken – Deel 3: Knelfittingen voor gebruik in combinatie met kunststof buizen NEN-EN 1254-3 01-06-2021
Koper en koperlegeringen – Hulpstukken – Deel 4: Draadkoppelingen NEN-EN 1254-4 01-06-2021
Koper en koperlegeringen – Hulpstukken – Deel 5: Hulpstukken met korte uiteinden voor capillaire hardsoldeerverbindingen aan koperen buizen NEN-EN 1254-5 01-06-2021
Koper en koperlegeringen – Hulpstukken – Deel 6: Insteek (push-fit) koppelingen voor metalen buizen en kunststof en meerlaagse buizen NEN-EN 1254-6 01-06-2021
Koper en koperlegeringen – Fittingen – Deel 7: Perskoppelingen voor metalen buizen NEN-EN 1254-7 01-06-2021
Koper en koperlegeringen – Hulpstukken – Deel 8: Drukverbindingen gebruikt voor kunststof en meerlaagse buizen NEN-EN 1254-8 01-06-2021
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Ozon NEN-EN 1278 01-04-2010
Chemicaliën gebruikt voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Op aluminium gebaseerde coaguleringsmiddelen – Analytische methoden NEN-EN 1302 01-05-1999