Gremia i.v.m normalisatie – Normcommissie - DWV

Drinkwatervoorziening

De normcommissie Drinkwatervoorziening is de overkoepelende normcommissie voor de drinkwatersector. Zij fungeert als het ware als beleidscommissie voor alle aan drinkwater gerelateerde onderwerpen, met uitzondering van het meten van de waterkwaliteit. Om een en ander goed te kunnen coördineren, bestaat de commissie uit de volgende subcommissies:

De normcommissie schaduwt het werk van het ‘Technical Committee 164’ (CEN/TC 164) ‘Water supply’ van het Europese normalisatie-instituut CEN (normen CEN/TC 164).

De samenstelling van deze commissie kan geraadpleegd worden in deze afgeschermde omgeving.

Normen

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Sanitaire kranen – Tapkranen en mengkranen voor leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 – Algemene technische specificatie NEN-EN 200 01-07-2008
Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit + Nederlandse invulling van NEN-EN 206 NEN-EN 206+NEN 8005 01-12-2017
Sanitaire kranen – Straalvormers – Algemene eisen NEN-EN 246 01-11-2021
Sanitaire kranen – Algemene eis voor elektrolytisch aangebrachte chroomnikkel lagen NEN-EN 248 01-11-2002
Watervoorziening – Eisen aan distributiesystemen buitenshuis NEN-EN 805 01-02-2000
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 1: Algemeen NEN-EN 806-1+A1 01-09-2001
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 2: Ontwerp NEN-EN 806-2 01-05-2005
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 3: Leidingdimensionering – Vereenvoudigde methode NEN-EN 806-3 01-05-2006
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 4: Installatie NEN-EN 806-4 01-03-2010
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 5: Bedrijfsvoering en onderhoud NEN-EN 806-5 01-02-2012
Sanitaire kranen – Zelfsluitende kranen PN 10 NEN-EN 816 01-08-2017
Sanitaire kranen – Mechanisch instelbare mengkranen (PN10) – Algemene technische eisen NEN-EN 817 01-07-2008
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Aluminiumsulfaat NEN-EN 878 01-03-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloride NEN-EN 888 01-02-2023
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (II) sulfaat NEN-EN 889 01-02-2023
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloridesulfaat NEN-EN 891 01-02-2023
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumhydroxide NEN-EN 896 01-11-2012
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Zwavelzuur NEN-EN 899 01-06-2022
Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumhypochloriet NEN-EN 901 01-06-2013
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Waterstofperoxide NEN-EN 902 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Kooldioxide NEN-EN 936 01-12-2013
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumchloriet NEN-EN 938 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Zoutzuur NEN-EN 939 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumchloride voor de regeneratie van ionenuitwisselaars NEN-EN 973 01-09-2009
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Fosforzuur NEN-EN 974 01-11-2003
Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties NEN 1006+A1 01-06-2018
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Dolomiet (half gebrand) NEN-EN 1017+A1 01-07-2017
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Calciumcarbonaat NEN-EN 1018+A1 01-06-2021
Afsluiters voor watervoorziening – Eisen aan de geschiktheid en de beproevingen ervan – Deel 1: Algemene eisen’ NEN-EN 1074-1 01-05-2000
Afsluiters voor watervoorziening – Eisen aan de geschiktheid en de beproevingen ervan – Deel 2: Blokafsluiters NEN-EN 1074-2+A1 01-05-2004