Norm(sub)commissies – Normcommissie - DWV

Drinkwatervoorziening

De normcommissie Drinkwatervoorziening is de overkoepelende normcommissie voor de drinkwatersector. Zij fungeert als het ware als beleidscommissie voor alle aan drinkwater gerelateerde onderwerpen, met uitzondering van het meten van de waterkwaliteit. Om een en ander goed te kunnen coördineren, bestaat de commissie uit de volgende subcommissies:

De normcommissie schaduwt het werk van het ‘Technical Committee 164’ (TC 164) ‘Water supply’ van het Europese normalisatie-instituut CEN (normen CEN/TC 164).

Commissieleden

 • Emma van Sandick en Saskia Schulten (secretaris)
  NEN - NEN
 • Hilde Prummel
  WLN - Vewin (stuurgroep Bronnen en Kwaliteit)
 • Eric van der Blom
  Techniek Nederland (sanitaire techniek)
 • Leonard Treur
  Waternet - Vewin (stuurgroep Bronnen en Kwaliteit)
 • René Rustemeijer
  Wavin Nederland B.V. - BureauLeiding
 • Carl Verlinden
  Viega GmbH & Co. KG - Viega GmbH & Co. KG
 • Alexander Barendregt
  Flamco Groep
 • Rick Langen
  Evides Waterbedrijf
 • Mirja Baneke (agendalid)
  Vewin
 • Rob van Deursen
  Kiwa Nederland
 • Dave Leenman (agendalid)
  PenTec Snelrewaard B.V.
 • Wilfred Reinhold (agendalid)
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Dirkjan van den Berg (vaste gast)
  Kiwa Nederland
 • Edwin Blauwgeers (Vitens)
  Vewin

Normen

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Cement – Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten NEN-EN 197-1 01-10-2011
Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit + Nederlandse invulling van NEN-EN 206 NEN-EN 206+NEN 8005 01-12-2017
Vezelcement producten – Buizen en verbindingen voor drukleidingen NEN-EN 512 A1 01-09-2001
Koper en koperlegeringen – Bepaling van het koolstofgehalte op het binnenoppervlak van koperen buizen of fittingen door verbranding NEN-EN 723 01-05-2009
Watervoorziening – Eisen aan distributiesystemen buitenshuis NEN-EN 805 01-02-2000
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 2: Ontwerp NEN-EN 806-2 01-05-2005
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 1: Algemeen NEN-EN 806-1 incl. A1 01-09-2001
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 5: Bedrijfsvoering en onderhoud NEN-EN 806-5 01-02-2012
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 4: Installatie NEN-EN 806-4 01-03-2010
Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 3: Leidingdimensionering – Vereenvoudigde methode NEN-EN 806-3 01-05-2006
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Aluminiumsulfaat NEN-EN 878 01-03-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloride NEN-EN 888 01-12-2004
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (II) sulfaat NEN-EN 889 01-12-2004
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloridesulfaat NEN-EN 891 01-12-2004
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumhydroxide NEN-EN 896 01-11-2012
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Zwavelzuur NEN-EN 899 01-04-2009
Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumhypochloriet NEN-EN 901 01-06-2013
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Waterstofperoxide NEN-EN 902 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Kooldioxide NEN-EN 936 01-12-2013
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumchloriet NEN-EN 938 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Zoutzuur NEN-EN 939 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumchloride voor de regeneratie van ionenuitwisselaars NEN-EN 973 01-09-2009
Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties NEN 1006/A1 01-06-2018
Aanmaakwater voor beton –Specificatie voor monsterneming, beproeving en beoordeling van geschiktheid van water, inclusief spoelwater van reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als aanmaakwater voor beton NEN-EN 1008 01-08-2002
Elektrische installaties voor laagspanning – Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks NEN 1010 01-10-2015
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Dolomiet (half gebrand) NEN-EN 1017+A1 01-07-2017
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Calciumcarbonaat NEN-EN 1018+A1 01-03-2015
Kunststofleiding- en mantelbuissystemen – Systemen buitenshuis voor het transport van water of afvalwater – Praktijkrichtlijnen voor ondergrondse aanleg NPR-CEN/TR-1046 01-01-2014
Koper en koperlegeringen – Naadloze koperen buizen voor gas- en waterleidingen in sanitaire en verwarmingstoepassingen NEN-EN 1057 01-03-2010
Afsluiters voor watervoorziening – Eisen aan de geschiktheid en de beproeving ervan – Deel 6: Hydranten NEN-EN 1074-6 01-11-2008