Norm(sub)commissies – normsubcommissie

Invloed van materialen op de drinkwaterkwaliteit/waterbehandeling met chemicaliën

Normen voor materialen en chemicaliën die in contact (kunnen) komen met drinkwater of het daarvoor bestemde water behoren tot de portefeuille van de normsubcommissie ‘Invloed van materialen op de drinkwaterkwaliteit/waterbehandeling met chemicaliën’. De normsubcommissie houdt zich bezig met normalisatie van alle relevante testen die moeten worden gebruikt om vast te stellen of de migratie van stoffen uit de materialen waarmee (drink)water in contact komt tijdens opslag en transport van de plek van bereiding tot aflevering aan de consument beneden (al of niet wettelijk) bepaalde grenswaarden blijft. De commissie doet dat door de ontwikkelingen op het gebied van het opstellen van Europese normen voor materialen in contact met drinkwater en chemicaliën voor behandeling van voor drinkwater bestemd water te volgen en te zorgen voor de bijdrage van Nederland aan die ontwikkelingen. Een belangrijk deel van die normen wordt expliciet genoemd in de ‘Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening’ en zijn derhalve verbindend. Het gaat om normen die verband houden met migratietesten en bepalingsmethoden ten behoeve van de toelating van materialen in het kader van de vereiste erkende kwaliteitsverklaring. Een deel daarvan maakt onderdeel uit van de portefeuille van ‘Working Group 3’ (WG 3) ‘Effects of materials in contact with drinking water’ van ‘Technical Committee 164’ (TC 164) ‘Water supply’ van het Europese normalisatie-instituut CEN (zie normen WG 3).

Vanuit ‘Working Group 9’ (WG 9) ‘Chemicals and filtering media for water treatment’ van die TC 164 zijn in de achterliggende decennia meer dan honderd normen voor ‘waterbehandelingschemicaliën’ beschikbaar gekomen (zie normen WG 9; de portefeuille van WG 9 omvat tevens normen voor zwembadwater, die buiten beschouwing worden gelaten). Het begin van hoofdstuk 3 ‘Chemicaliën’ van bijlage A ‘Productomschrijving en beoordeling’ van de oorspronkelijke editie van de Regeling (tot 1 juli 2017 van kracht) bevatte ten aanzien van deze normen de volgende passage: ‘Als grondslag voor de beoordeling van chemicaliën gelden de normen die in CEN-verband zijn opgesteld (EN 878 tot EN 15030) en omgezet in een NEN-EN.’ In de vigerende Regeling wordt voor slechts enkele chemicaliën aangegeven dat de relevante Europese norm geldt als grondslag voor de beoordeling (zie bijvoorbeeld § 3.4.1 ‘Kooldioxide’). Voor de meeste andere chemicaliën wordt de relevante Europese norm expliciet genoemd met de opmerking dat in die norm het bewuste productwordt omschreven’ of ‘wordt beschreven’. Uitsluitend de voor de drinkwaterbereiding in Nederland relevante normen voor chemicaliën zijn opgenomen in het onderstaande overzicht met normen.

Commissieleden

 • Emma van Sandick
  NEN - secretaris
 • Dirkjan van den Berg
  Kiwa Nederland B.V.
 • Casper van den Bergh
  Kremer Zand en Grind B.V.
 • René Rustemeijer
  Wavin Nederland B.V., namens BureauLeiding
 • Geo Bakker
  Vitens N.V., namens Vewin (stuurgroep Bronnen en Kwaliteit)
 • Geoffrey Ladavid
  Chemviron S.A.
 • Jelka Appelman (agendalid)
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Frank Wegh (agendalid)
  Kiwa Nederland B.V.
 • Sandra van der Wiel
  WLN

Normen

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Cement – Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten NEN-EN 197-1 01-10-2011
Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit + Nederlandse invulling van NEN-EN 206 NEN-EN 206+NEN 8005 01-12-2017
Koper en koperlegeringen – Bepaling van het koolstofgehalte op het binnenoppervlak van koperen buizen of fittingen door verbranding NEN-EN 723 01-05-2009
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Aluminiumsulfaat NEN-EN 878 01-03-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloride NEN-EN 888 01-12-2004
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (II) sulfaat NEN-EN 889 01-12-2004
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloridesulfaat NEN-EN 891 01-12-2004
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumhydroxide NEN-EN 896 01-11-2012
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Zwavelzuur NEN-EN 899 01-04-2009
Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumhypochloriet NEN-EN 901 01-06-2013
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Waterstofperoxide NEN-EN 902 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Kooldioxide NEN-EN 936 01-12-2013
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumchloriet NEN-EN 938 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Zoutzuur NEN-EN 939 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumchloride voor de regeneratie van ionenuitwisselaars NEN-EN 973 01-09-2009
Aanmaakwater voor beton –Specificatie voor monsterneming, beproeving en beoordeling van geschiktheid van water, inclusief spoelwater van reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als aanmaakwater voor beton NEN-EN 1008 01-08-2002
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Dolomiet (half gebrand) NEN-EN 1017+A1 01-07-2017
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Calciumcarbonaat NEN-EN 1018+A1 01-03-2015
Koper en koperlegeringen – Naadloze koperen buizen voor gas- en waterleidingen in sanitaire en verwarmingstoepassingen NEN-EN 1057 01-03-2010
Koper en koperlegeringen – Toestandaanduidingen NEN-EN 1173 01-05-2008
Koper en koperlegeringen – Hulpstukken – Deel 1: Hulpstukken met uiteinden voor capillaire of hardsoldeerverbinding aan koperen buizen NEN-EN 1254-1 01-02-1998
Koper en koperlegeringen – Hulpstukken – Deel 2: Knelfittingen voor gebruik in combinatie met koperen buizen NEN-EN 1254-2 01-02-1998
Koper en koperlegeringen – Hulpstukken – Deel 3: Knelfittingen voor gebruik in combinatie met kunststof buizen NEN-EN 1254-3:1998 01-02-1998
Koper en koperlegeringen – Hulpstukken – Deel 4: Hulpstukken voor de verbinding van uitvoeringen met andere capillaire soldeerverbindingen of knelverbindingen NEN-EN 1254-4 01-03-1998
Koper en koperlegeringen – Hulpstukken – Deel 5: Hulpstukken met korte uiteinden voor capillaire hardsoldeerverbindingen aan koperen buizen NEN-EN 1254-5 01-02-1998
Koper en koperlegeringen – Hulpstukken – Deel 6: Hulpstukken met schuifpassingverbindingen NEN-EN 1254-6 01-10-2012
Koper en koperlegeringen – Fittingen – Deel 7: Fittingen met drukpassing eind NEN-EN 1254-7 01-04-2004
Koper en koperlegeringen – Hulpstukken – Deel 8: Verbindingen met drukeinden gebruikt voor kunststof en meerlaagse buizen NEN-EN 1254-8 01-10-2012
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Ozon NEN-EN 1278 01-04-2010
Chemicaliën gebruikt voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Op aluminium gebaseerde coaguleringsmiddelen – Analytische methoden NEN-EN 1302 01-05-1999