Gremia i.v.m normalisatie – normsubcommissie

Debiet- en hoeveelheidsmetingen

Meetapparatuur met een juiste uitlezing is van belang in verband met de afrekening van geleverde hoeveelheden. In Nederland is de Metrologiewet de uitwerking van de Europese Measuring Instruments Directive (MID), dat een belangrijk kaderdocument is dat de vrije handel van meetmiddelen stimuleert. De MID beschrijft de essentiële producteisen (nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid, etc.) voor onder andere gasmeters, watermeters en vloeistofmeters voor continue en dynamische metingen.

Normen op het gebied van debiet– en hoeveelheidsmetingen voor alle gassen en vloeistoffen (met name olie en aardgas) behoren tot de portefeuille van de normcommissie Debiet- en hoeveelheidsmeting. Deze normalisatie vindt plaats op Europees en mondiaal niveau, waarbij het gaat om meetmethoden voor producten die worden getransporteerd in gesloten buisleidingsystemen (dynamische metingen) of die worden vervoerd of opgeslagen in atmosferische tanks of drukvaten. Het werk van Technical Committee 92’ (CEN/TC 92) ‘Water meters’ van het Europese normalisatie-instituut CEN (zie normen CEN/TC 92) maakt deel uit van de activiteiten van deze normcommissie. Dat geldt ook voor de activiteiten van Technical Committee 244 (CEN/TC 244) ‘Measurement of fluid flow in closed conduits’ (‘slapend’). Qua mondiale normalisatie volgt de normcommissie de activiteiten van ISO/TC 28/SC 5 ‘Measurement of refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous fuels’ (normen ISO/TC 28/SC 5) en die van ISO/TC 30/SC 7 ‘Volume methods including water meters’ (normen ISO/TC 30/SC 7).

De samenstelling van deze commissie kan geraadpleegd worden in deze afgeschermde omgeving.

Normen

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Watermeters bestemd voor koud en warm drinkwater – Deel 1: Metrologische en technische eisen NEN-EN-ISO 4064-1 01-06-2017
Watermeters bestemd voor koud en warm drinkwater – Deel 2: Beproevingsmethoden NEN-EN-ISO 4064-2 01-05-2017
Watermeters voor koud en warm drinkwater – Deel 3: Opzet voor het onderzoeksrapport NEN-EN-ISO 4064-3 01-06-2014
Watermeters voor koud en warm drinkwater – Deel 4: Niet-metrologische eisen die niet in ISO 4064-1 worden behandeld NEN-EN-ISO 4064-4 01-06-2014
Watermeters bestemd voor koud en warm drinkwater – Deel 5: Installatie-eisen NEN-EN-ISO 4064-5 01-06-2017
Watermeters – Deel 4: Additionele functies NEN-EN 14154-4 01-03-2023
Ingangs-/uitgangsprotocollen en elektrische interface voor watermeters – Eisen ISO 22158 15-05-2011