Gremia i.v.m normalisatie

Transportleidingen

De normcommissie Transportleidingen is van groot belang voor het beheer van met name transportleidingen. De totale portefeuille van deze commissie bevat een zestal verbindende nationale normen, die derhalve belangrijk zijn: de vijf normen van de normenserie NEN 3650 en de norm NEN 3651 die expliciet worden genoemd in lid 1 van Artikel 21  van het Drinkwaterbesluit. Het werkgebied van de normcommissie is als volgt gedefinieerd: nationale, Europese en mondiale normalisatie op het gebied van buisleidingsystemen voor alle media en buismaterialen met als uitgangspunt veiligheid. Concreet betekent dat:

  • Nationale normalisatie (NEN): normen, zie onder.
  • Europese normalisatie (CEN):
  • Mondiale normalisatie (ISO): ‘Sub Committee 2’ (SC 2) ‘Pipeline transportation systems’ van ‘Technical Committee 67’ (TC 67) ‘Oil and gas industries including lower carbon energy’ (normen SC 2).

De commissie heeft acht werkgroepen. Siegfried Scheffler (Evides Waterbedrijf) neemt deel aan de Werkgroep Ontwerp. Er is ook een werkgroep Kathodische Bescherming waarin Richard de Zeeuw (Evides Waterbedrijf) zitting heeft.

De samenstelling van deze commissie kan geraadpleegd worden in deze afgeschermde omgeving.

Normen

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 1: Algemene eisen NEN 3650-1 01-01-2020
Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 2: Aanvullende eisen voor leidingen van staal NEN 3650-2 01-01-2020
Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 3: Aanvullende eisen voor leidingen van kunststof NEN 3650-3 01-01-2020
Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 4: Aanvullende eisen voor leidingen van beton NEN 3650-4 01-01-2020
Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 5: Aanvullende eisen voor leidingen van gietijzer NEN 3650-5 01-01-2020
Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken NEN 3651 01-01-2020
Methoden voor de vaststelling van acceptatiecriteria voor defecten in rondlassen van pijpleidingen NEN 3653 01-04-2009
Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen NEN 3654 01-02-2014
Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen – Functionele eisen NEN 3655 01-01-2020
Eisen voor stalen buisleidingsystemen op zee NEN 3656 01-03-2022
Ondergrondse pijpleidingen – Grondslagen voor de sterkteberekening NPR 3659+A1/C1 01-01-2006
Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken NEN 6902 01-09-1986
Uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken NEN 6905 01-04-1983
Kathodische bescherming van “onshore” buisleidingen en constructies van metaal NPR 6912 01-09-1997
Eisen voor de gezamenlijke ligging van buisleidingsystemen in een leidingenstrook NTA 8036 01-11-2021
Kathodische bescherming van staal in beton NEN-EN-ISO 12696 01-06-2022
Algemene principes van kathodische bescherming van metalen constructie in de grond of in het water NEN-EN 12954 01-08-2019