Norm(sub)commissies

Transportleidingen

 

 

De normcommissie Transportleidingen is van groot belang voor het beheer van met name transportleidingen. De totale portefeuille van deze commissie bevat een zestal verbindende nationale normen, die derhalve belangrijk zijn: de vijf normen van de normen serie NEN 3650 en de norm NEN 3651 die expliciet worden genoemd in lid 1 van Artikel 21  van het Drinkwaterbesluit. Het werkgebied van de normcommissie is als volgt gedefinieerd: nationale, Europese en mondiale normalisatie op het gebied van buisleidingsystemen voor alle media en buismaterialen met als uitgangspunt veiligheid. Concreet betekent dat:

 • Nationale normalisatie (NEN): normen, zie onder.
 • Europese normalisatie (CEN):
 • Mondiale normalisatie (ISO): ‘Sub Committee 2’ (SC 2) ‘Pipeline transportation systems’ van ‘Technical Committee 67’ (TC 67) ‘Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries’ (normen SC 2).

De commissie heeft acht werkgroepen. Siegfried Scheffler (Evides Waterbedrijf) neemt deel aan de Werkgroep Ontwerp. Er is ook een werkgroep Kathodische Bescherming waarin Richard de Zeeuw (Evides Waterbedrijf) zitting heeft.

Samenstelling commissie is voor het laatst bijgewerkt in juni 2021

Commissieleden

 • H. Dijkstra (secretaris)
  NEN
 • S. Wan (secretaris)
  NEN
 • F. Atema
  Visser & Smit Hanab bv (namens BNL – Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer)
 • P. J. Baars
  Northern Offshore Gas Transport (namens NOGEPA)
 • P. Beens
  Petrochemical Pipeline Services
 • M. Boer
  Lloyd's Register Nederland B.V.
 • H. Boyd
  Beyond Coating Consultancy
 • J. de Bruin
  Liander N.V. (namens Netbeheer Nederland)
 • M. den Burger
  RE Rotterdam Engineering BV
 • I. van Buurmans
  RIVM (namens Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Omgevingsveiligheid & Milieurisico’s)
 • G.J. Dijkstra
  GJ-D Consult
 • K. Winters
  VELIN
 • S. van Es
  TNO
 • M. Beckers
  Prorail B.V.
 • C. Gille
  Defensie Materieel Organisatie
 • Vacature
  Neptune Energy
 • A. Grashuis
  Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart
 • A.M. Gresnigt
  TU Delft
 • W. Guijt
  Shell Projects & Technology
 • H. van der Heden
  Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.
 • M. Hollebek
  Waterschap Hollandse Delta (namens STOWA)
 • G. Hortsink
  N.V. Nederlandse Gasunie
 • P. Kassenberg
  N.V. Nederlandse Gasunie
 • R. Kenter
  N.V. Nederlandse Gasunie
 • W. Kovacs
  Gemeente Rotterdam
 • I. Klein
  Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud
 • G. de Kok
  Zebra Gasnetwerk B.V./Velin
 • P. Langbroek
  A. Hak Leidingbouw B.V.
 • H.J. Mebius
  RPS advies- en ingenieursbureau bv
 • E. Meijer
  Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.
 • D. Mollee
  PWN namens Vewin
 • I. Niewzwaag-Rijskamp
  N.V. Nederlandse Gasunie
 • M. van Os
  NAM
 • K. van Schie
  Eneco Warmte en Koude (namens Energie Nederland)
 • T. Shortall
  Shell Projects & Technology
 • S. Strikwerda
  N.V. Nederlandse Gasunie
 • G.A.J. Stallenberg
  N.V. Nederlandse Gasunie
 • A. de Swaaf
  Rijkswaterstaat, Water, Verkeer & Leefomgeving
 • K. Theune
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s
 • Vacature
  Staatstoezicht op de Mijnen

Normen

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 1: Algemene eisen NEN 3650-1 01-01-2020
Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 2: Aanvullende eisen voor leidingen van staal NEN 3650-2 01-01-2020
Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 3: Aanvullende eisen voor leidingen van kunststof NEN 3650-3 01-01-2020
Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 4: Aanvullende eisen voor leidingen van beton NEN 3650-4 01-01-2020
Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 5: Aanvullende eisen voor leidingen van gietijzer NEN 3650-5 01-01-2020
Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken NEN 3651 01-01-2020
Methoden voor de vaststelling van acceptatiecriteria voor defecten in rondlassen van pijpleidingen NEN 3653 01-04-2009
Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen NEN 3654 01-02-2014
Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen – Functionele eisen NEN 3655 01-01-2020
Eisen voor stalen buisleidingsystemen op zee NEN 3656 01-12-2015
Ondergrondse pijpleidingen – Grondslagen voor de sterkteberekening NPR 3659+A1/C1 01-01-2006
Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken NEN 6902 01-09-1986
Uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken NEN 6905 01-04-1983
Kathodische bescherming van “onshore” buisleidingen en constructies van metaal NPR 6912 01-09-1997
Eisen voor de gezamenlijke ligging van buisleidingsystemen in een leidingenstrook NTA 8036 01-08-2018
Kathodische bescherming van staal in beton NEN-EN-ISO 12696 01-12-2016
Algemene principes van kathodische bescherming van metalen constructie in de grond of in het water NEN-EN 12954 01-08-2019