Gremia i.v.m normalisatie – Normcommissie - MR

Meterruimten

Een meterruimte is een afgescheiden ruimte ten behoeve van centrale schakel-, verdeel- en meetapparatuur voor de voorziening van elektriciteit, gas, water, elektronische-communicatienetwerksignalen en (voor zover van toepassing) van verwarming of koeling, die is aangesloten op het openbare net voor warmte- of koudedistributie. De normcommissie Meterruimten houdt zich specifiek bezig met de norm NEN 2768, die voorkomt in Bijlage I van de Regeling Bouwbesluit 2012 en daarmee een wettelijk kader heeft. Bij deze nationale norm wordt gewezen op de daarop gebaseerde ‘meterkastbladen’ volgens de website https://pluimersmedia.nl/meterkastbladen/.

Opmerking
In 2010 is in de normcommissie nadrukkelijk ingegaan op de potentiële opstelplaats voor warmtepompen, warmteterugwininstallaties (WTW) en domotica in meterruimten of technische ruimten. Vooralsnog heeft de commissie besloten om het huidige toepassingsgebied te handhaven. Met het oog op de huidige en toekomstige ontwikkelingen ten gevolg van energietransitie en andere woonvormen wordt gekeken naar de rol van de meterruimte in relatie tot de installatieruimte. Hiertoe zijn er de Werkgroep Meterkast van de Toekomst en de Werkgroep Prefab Meterruimte. In dat verband wordt tevens gewezen op de Meterruimte van Morgen, een initiatief van Mijnaansluiting.nl (Edwin Blaauwgeers (Vitens) neemt deel aan het ‘kernteam’ en Rick Langen (Evides Waterbedrijf) en Rob Geers (Dunea) participeren in de ‘klankbordgroep’).

De samenstelling van deze commissie kan geraadpleegd worden in deze afgeschermde omgeving.

Normen

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen NEN 2768+A2 01-12-2022
Aansluiting van prefab meterkasten in de ruwbouwfase NTA 8769 01-06-2020