Begrippenlijst

Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
C
Commissie

commissie van deskundigen als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van het besluit (daarin staat: Er is een commissie van deskundigen, belast met de uitvoering van het eerste lid en de daarop berustende bepalingen. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de oprichting, samenstelling, activiteiten, werkwijze en kosten van de commissie)

Bron: Staatscourant 2011: Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening van 29 juni 2011, nr. 11911, 18 juli 2011 (wetten.overheid.nl)