Gremia i.v.m. certificatie

Overige Colleges

Deze webpagina bevat uitsluitend een overzicht van Kiwa-beoordelingsrichtlijnen die weliswaar geen deel uitmaken van de portefeuille met beoordelingsrichtlijnen van het CWK, maar wel op enige wijze relevant zijn voor de drinkwatersector en/of de drinkwatervoorziening. Deze beoordelingsrichtlijnen behoren tot het takenpakket van andere Colleges van Deskundigen van certificatie-instelling Kiwa Nederland.

 

De samenstelling van deze commissie kan geraadpleegd worden in deze afgeschermde omgeving.

Beoordelingsrichtlijnen

Titel beoordelingsrichtlijn Nummer Ingangsdatum Vervaldatum Link
Metalen niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties van ten hoogste 3 m³ voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen en controle en onderhoud ervan BRL-K744 01-07-2013 01-07-2018
Ondergrondse horizontale cilindrische stalen tanks tot 150 m3 voor de drukloze opslag van vloeistoffen BRL-K747, versie 2 01-08-2016 01-08-2021
Enkel- en dubbelwandige verticale cilindrische stalen tanks voor de bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot ten hoogste 150 m³ BRL-K756, versie 3 01-04-2017 01-04-2022
Metalen opvangbakken voor opslagtanks en vaten BRL-K792, versie 3 01-08-2015 01-08-2020
Bovengrondse horizontale cilindrische tanks tot 150 m³ voor drukloze opslag vloeistoffen BRL-K796, versie 2 01-08-2015 01-08-2020
Verticale cilindrische tanks voor bovengrondse opslag vloeistoffen van ten hoogste 5 m3 BRL-K797 01-08-2015 01-08-2020
Stalen horizontale enkel- en dubbelwandige nietcilindrische tanks voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot 3 m³ BRL-K798, versie 2 01-08-2015 01-08-2020
Tankinstallaties BRL-K903, versie 8 21-09-2015 21-09-2020
Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten BRL-K14011, versie 1 21-06-2019 21-06-2024
Veiligheidsbeoordeling van voorzieningen in gebouwen BRL-K14015, versie 3 09-07-2020 09-07-2025
Reiniging en desinfectie van drink- en warm tapwaterinstallaties BRL-K14032, versie 1 26-01-2016 26-01-2021
Controle aarding elektrische woninginstallatie ten opzichte van de aansluitleiding van het drinkwaterbedrijf BRL-K14038, versie 2 01-07-2016 01-07-2021
Kiwa Manual: Kiwa covenants for products and processes BRL-K15013 01-03-2017
Technical approval for tanks made from rotational moulded polyethylene (PE), with an integrated spill container, for the above ground storage of kerosene, (bio) diesel fuels, heating oil, waste oil and lubricants BRL-K21002, versie 3 15-02-2015 15-02-2020
Technical approval for rotational moulded polyethylene (PE) tanks with spill containers for the above ground storage of chemicals BRL BRL-K21008, versie 2 15-02-2015 15-02-2020
Stationaire, drukloze, gelaste, enkelwandige of dubbelwandige thermoplastische kunststof tanks voor de bovengrondse opslag van chemicaliën BRL-K21009, versie 3 01-10-2018 01-10-2023
Glass reinforced plastic (GRP) tanks, with or without spill containers, for the above ground storage of chemicals BRL-K21011, versie 2 15-02-2015 15-02-2020
Containertanks BRL-K21013 01-11-2019 01-11-2024
Enkelwandige flexibele kunststof opslagtank in een geïntegreerde stalen opvangbak voor de opslag van PGS-Klasse 2 t/m 4 vloeistoffen BRL-K21028 15-02-2015 15-02-2020