Gremia i.v.m. certificatie

College van Deskundigen Prefab Meterkasten

Met alle drinkwaterbedrijven, netbeheerders, grote bouwers en aannemers is de toepassing van de prefab meterkasten in de ruwbouwfase van nieuwe woningen mogelijk gemaakt. De prefab meterkasten moeten daarbij zijn gecertificeerd. Dit College beheert de daarbij betrokken beoordelingsrichtlijnen.

De samenstelling van deze commissie kan geraadpleegd worden in deze afgeschermde omgeving.

Beoordelingsrichtlijnen

Titel beoordelingsrichtlijn Nummer Ingangsdatum Vervaldatum Link
Funderingsdoorvoer gasbelemmerend BRL 2055 31-03-2011
Kunststof meterkastvloerplaten BRL 3801 16-11-2018 16-11-2023
Attest-met-productcertificaat voor prefab meterkasten en/of procescertificaat voor plaatsing in de ruwbouwfase BRL-K22007 10-06-2021 10-06-2026