Gremia i.v.m. certificatie – TAC-BT

Beveiligingstoestellen

Deze TAC is voor een aantal certificatieregelingen verantwoordelijk: waterleiding-technische veiligheidsaspecten van gevaarlijke toestellen (de groep vormt tevens de Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT) van Vewin) en productcertificatie voor beveiligingstoestellen. In deze commissie zijn belanghebbende partijen vertegenwoordigd die deskundig zijn op het gebied van het voorkómen van verontreiniging van drinkwater en warm tapwater.

Samenstelling commissie is voor het laatst bijgewerkt in juli 2023

Commissieleden

 • Simcha Geleynse (secretaris)
  Kiwa Nederland B.V. - Certificatie
 • Eric van der Blom
  Techniek Nederland - Installatiesector
 • Wendi Buijs (vice-voorzitter)
  Brabant Water - Drinkwaterbedrijf (afnemer)
 • Oeds Kuipers
  Techniek Nederland
 • Richel Peters
  Watts Ocean
 • Leonard Treur
  Waternet
 • John Tusveld
  Oasen - Drinkwaterbedrijf (afnemer)
 • Ben Verheijen
  WML
 • Vacature
  Caleffi

Beoordelingsrichtlijnen

Titel beoordelingsrichtlijn Nummer Ingangsdatum Vervaldatum Link
Keerkleppen tegen verontreiniging, familie E, type A, B, C en D BRL-K629, versie 3 01-02-2012 01-02-2017
Inlaatcombinaties voor gesloten warmwatertoestellen en drukontlastkleppen voor water BRL-K630, versie 4 01-12-2018 01-12-2023
Controleerbare terugstroombeveiligingstoestellen, met gereduceerde drukzone familie B – type A BRL-K646, versie 4 01-12-2018 01-12-2023
Niet controleerbare terugstroombeveiligingstoestellen, met verschillende drukgebieden – familie C, type A BRL-K648, versie 4 01-12-2018 01-12-2023
Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten BRL-K14011, versie 1 21-06-2019 21-06-2024
Terugstroombeveiligingen Familie A, Type A, B, C, D, F en G conform NEN-EN 1717, in combinatie met een, niet voor drinkwateropslag bestemde, voorraadbak BRL-K14030, versie 1 28-04-2014 28-04-2019