Begrippenlijst

Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
P
Productie

Winning, bereiding en daarmee verband houdende opslag van drinkwater (lid 1 van artikel 1 van de Drinkwaterwet )

Bron: Drinkwaterwet. Staatsblad 2009: https://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2015-07-01 van 18 juli 2009, nummer 370, 3 september 2013 (wetten.overheid.nl)