Filtratie

Langzame-zandfiltratie

Het zuiveringsproces filtratie kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen snelfiltratie, langzame-zandfiltratie en membraanfiltratie. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap langzame-zandfiltratie.

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap langzame-zandfiltratie. 

Certificatie

Het gebruik van zand en grind met een Kiwa-kwaliteitsverklaring op basis van de BRL-K240 wordt door de Nederlandse drinkwaterbedrijven aanbevolen. Het toepassingsgebied is in de BRL als volgt omschreven (integraal): ‘De producten zijn bestemd om te worden toegepast als filter- en entzand voor de bereiding van drinkwater, als steunlaag in filters en als filteromstortingsmateriaal voor pompputten en peilbuizen.

De BRL omvat tevens (kwaliteits)criteria (parameters) met bijbehorende –eisen (grenswaarden) voor microbiologische aspecten.
De beoordelingsrichtlijn behoort tot de portefeuille van de
Technische Adviescommissie Filterzand.

Normalisatie

De hierboven genoemde normen volgens de ‘Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorzieningmaken onderdeel uit van de portefeuille van de normsubcommissie ‘Invloed van materialen op de drinkwaterkwaliteit/waterbehandeling chemicaliën

Normen

Bij deze zuiveringsstap gaat het met name om de norm NEN-EN 12904 (silicazand en -grind).