Filtratie

Langzame-zandfiltratie

Het zuiveringsproces filtratie kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen snelfiltratie, langzame-zandfiltratie en membraanfiltratie. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap langzame-zandfiltratie.

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap langzame-zandfiltratie. 

 

Foto van betonnen steunstenen op de bodem van een nafilter van drinkwaterproductielocatie De Groeve van Waterbedrijf Groningen (bron: Waterbedrijf Groningen).

 

Certificatie

Het gebruik van zand en grind met een Kiwa-kwaliteitsverklaring op basis van de BRL-K240 wordt door de Nederlandse drinkwaterbedrijven aanbevolen. Het toepassingsgebied is in de BRL als volgt omschreven (integraal): ‘De producten zijn bestemd om te worden toegepast als filter- en entzand voor de bereiding van drinkwater, als steunlaag in filters en als filteromstortingsmateriaal voor pompputten en peilbuizen.

De BRL omvat tevens (kwaliteits)criteria (parameters) met bijbehorende –eisen (grenswaarden) voor microbiologische aspecten.
De beoordelingsrichtlijn behoort tot de portefeuille van de
Technische Adviescommissie Filterzand.

 

Normen

Bij deze zuiveringsstap gaat het met name om de norm NEN-EN 12904 (silicazand en -grind).