Filtratie

Snelfiltratie

Het zuiveringsproces filtratie kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen snelfiltratie, langzame-zandfiltratie en membraanfiltratie. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap snelfiltratie.

De praktijkcode PCD 10 ‘Snelfiltratie in open filters; Snelfilters onder atmosferische druk in gesloten gebouwen’ beschrijft achtereenvolgens de regelgeving (hoofdstuk 2), de ontwerpeisen (hoofdstuk 3), de realisatie (hoofdstuk 4), de bedrijfsvoering (hoofdstuk 5) en het onderhoud (hoofdstuk 6) van open, in gebouwen geplaatste snelfilters.

In de zuiveringsstap snelfitratie wordt er gebruik gemaakt van spoellucht. Extra informatie over filtratie van lucht ten behoeve van de drinkwatervoorziening is beschikbaar in PCD 16.

Historie (chronologisch)

De bovengenoemde praktijkcode betreft de eerste editie.

Normen

Bij deze zuiveringsstap gaat het met name om de volgende chemicaliën en normen (zie ook bijlage II van PCD 10):

  • antraciet volgens NEN-EN 12909
  • calciumcarbonaat volgens NEN-EN 1018
  • dolomiet volgens NEN-EN 1017
  • granaatzand volgens NEN-EN 12910
  • puimsteen volgens NEN-EN 12906
  • zand en grind volgens NEN-EN 12904

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten