Filtratie

Membraanfiltratie

Het zuiveringsproces filtratie kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen snelfiltratie, langzame-zandfiltratie en membraanfiltratie. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap membraanfiltratie.

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap membraanfiltratie.

Normen

Bij deze zuiveringsstap gaat het met name om de normen NEN-EN 12873-4 (beproevingsmethode membranen), NEN-EN 15039 (polycarboxylzuren en –zouten), NEN-EN 15040 (fosforzuren en –zouten), NEN-EN 15041 (polyfosfaten), NEN-EN 12120 (natriumbisulfiet) en NEN-EN 12121 (natriumdisulfiet).

 

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten

Membraanselectie

Membraanintegriteit

Membraanreiniging

Duitse documenten (DVGW)