Filtratie

Membraanfiltratie

Het zuiveringsproces filtratie kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen snelfiltratie, langzame-zandfiltratie en membraanfiltratie. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap membraanfiltratie. Bij membraanfiltratie worden de volgende aspecten onderscheiden:

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap membraanfiltratie.

Normen

Bij deze zuiveringsstap gaat het met name om de normen NEN-EN 12873-4 (beproevingsmethode membranen), NEN-EN 15039 (polycarboxylzuren en –zouten), NEN-EN 15040 (fosforzuren en –zouten), NEN-EN 15041 (polyfosfaten), NEN-EN 12120 (natriumbisulfiet) en NEN-EN 12121 (natriumdisulfiet).

 

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten

Duitse documenten (DVGW)