Filtratie

Membraanfiltratie

Het zuiveringsproces filtratie kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen snelfiltratie, langzame-zandfiltratie en membraanfiltratie. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap membraanfiltratie. Bij membraanfiltratie worden de volgende aspecten onderscheiden:

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap membraanfiltratie. In 2023 – 2024 wordt een praktijkcode op het gebied van de membraanfiltratie opgesteld en die zal specifieke hoofdstukken bevatten op het gebied van microfiltratie (MF), ultrafiltratie (UF), nanofiltratie (NF) en omgekeerde osmose (RO).

Met de webapplicatie AquaPriori kan een inschatting worden gemaakt of een stof door middel van RO (en ook actieve-koolfiltratie) kan worden verwijderd (oxidatieve processen en bodempassage worden daaraan nog toegevoegd).

Normen

Bij deze zuiveringsstap gaat het met name om de normen NEN-EN 12873-4 (beproevingsmethode membranen), NEN-EN 15039 (polycarboxylzuren en –zouten), NEN-EN 15040 (fosforzuren en –zouten), NEN-EN 15041 (polyfosfaten), NEN-EN 12120 (natriumbisulfiet) en NEN-EN 12121 (natriumdisulfiet).

 

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten

Duitse documenten (DVGW)