Filtratie

Membraanfiltratie

Het zuiveringsproces filtratie kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen snelfiltratie, langzame-zandfiltratie en membraanfiltratie. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap membraanfiltratie. Bij membraanfiltratie worden de volgende aspecten onderscheiden:

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap membraanfiltratie. In 2023 wordt een ‘voortraject’ uitgevoerd in het kader waarvan onder meer relevante documenten met betrekking tot de drie bovengenoemde aspecten worden geïnventariseerd.

Met de webapplicatie AquaPriori kan een inschatting worden gemaakt of een stof door middel van RO (en ook actieve-koolfiltratie) kan worden verwijderd (oxidatieve processen en bodempassage worden daaraan nog toegevoegd).

Normen

Bij deze zuiveringsstap gaat het met name om de normen NEN-EN 12873-4 (beproevingsmethode membranen), NEN-EN 15039 (polycarboxylzuren en –zouten), NEN-EN 15040 (fosforzuren en –zouten), NEN-EN 15041 (polyfosfaten), NEN-EN 12120 (natriumbisulfiet) en NEN-EN 12121 (natriumdisulfiet).

 

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten

Duitse documenten (DVGW)