Membraanintegriteit

Beschikbare informatie over het bewaken en meten van de integriteit van membranen is beperkt. Er is een aantal onderzoek- en adviesrapporten, en publicaties waarin integriteit (meestal) een ondergeschikte rol speelt. Indirect wordt de integriteit van membranen gemeten tijdens de prestatiebewaking, bijvoorbeeld bij het meten van de NF/RO-retentie van organische microverontreinigingen.