Adsorptie

Poederkooldosering

Het zuiveringsproces adsorptie kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen actieve-koolfiltratie, poederkooldosering, ionenwisseling en filtratie over alternatieve adsorbentia. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap poederkooldosering.

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap poederkooldosering.

Normen

Bij deze zuiveringsstap gaat het met name om de norm NEN-EN 12903 (poederkool).