Adsorptie

Actieve-koolfiltratie

Het zuiveringsproces adsorptie kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen actieve-koolfiltratie, poederkooldosering, ionenwisseling en filtratie over alternatieve adsorbentia. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap actieve-koolfiltratie.

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap actieve-koolfiltratie. In 2023 wordt een ‘voortraject’ uitgevoerd op het gebied van ‘adsorptie’ in het kader waarvan onder meer relevante documenten met betrekking tot actieve-koolfiltratie worden geïnventariseerd.

Met de webapplicatie AquaPriori kan een inschatting worden gemaakt of een stof door middel van actieve-koolfiltratie (en ook RO) kan worden verwijderd. De inschattingen van het model voor actieve-koolfiltratie moeten wel met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat de invloed van opgelost organisch materiaal nog niet goed kan worden gemodelleerd (momenteel worden daarin wel veel nieuwe inzichten opgedaan).

Normen

Bij deze zuiveringsstap gaat het met name om de normen:

  • NEN-EN 12902 (beproevingsmethoden filtermaterialen),
  • NEN-EN 12915-1 (verse actieve kool),
  • NEN-EN 12915-2 (gereactiveerde actieve kool).