Adsorptie

Actieve-koolfiltratie

Het zuiveringsproces adsorptie kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen actieve-koolfiltratie, poederkooldosering, ionenwisseling en filtratie over alternatieve adsorbentia. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap actieve-koolfiltratie.

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap actieve-koolfiltratie.

Normen

Bij deze zuiveringsstap gaat het met name om de normen:

  • NEN-EN 12902 (beproevingsmethoden filtermaterialen),
  • NEN-EN 12915-1 (verse actieve kool),
  • NEN-EN 12915-2 (gereactiveerde actieve kool).