Oxidatie microverontreinigingen

UV/H2O2-omzetting microverontreinigingen

Het zuiveringsproces oxidatie microverontreinigingen kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen ozonomzetting microverontreinigingen en UV/H2O2-omzetting microverontreinigingen. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap UV/H2O2-omzetting microverontreinigingen.

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap UV/H2O2-omzetting microverontreinigingen.