Oxidatie microverontreinigingen

UV/H2O2-omzetting microverontreinigingen

Het zuiveringsproces oxidatie microverontreinigingen kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen ozonomzetting microverontreinigingen en UV/H2O2-omzetting microverontreinigingen. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap UV/H2O2-omzetting microverontreinigingen.

Met de webapplicatie AquaPriori kan een inschatting worden gemaakt in welke mate een organische stof door middel van lage druk UV/peroxide kan worden afgebroken.

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap UV/H2O2-omzetting microverontreinigingen.