Oxidatie microverontreinigingen

Ozonomzetting microverontreinigingen

Het zuiveringsproces oxidatie microverontreinigingen kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen ozonomzetting microverontreinigingen en UV/H2O2-omzetting microverontreinigingen. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap ozonomzetting microverontreinigingen.

Met de webapplicatie AquaPriori kan een inschatting worden gemaakt in welke mate een organische stof door middel van ozon of ozon/peroxide kan worden afgebroken.

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap ozonomzetting microverontreinigingen.