Ozondesinfectie

Het zuiveringsproces desinfectie kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen UV-desinfectiechemische desinfectie en ozondesinfectie. Bij ozondesinfectie gaat het om de structurele of incidentele continue desinfectie van het drinkwater met behulp van ozon als desinfectiemiddel. Primair wordt hierbij daarom gewezen op de van toepassing zijnde publiekrechtelijke regelgeving voor die middelen, zie https://www.praktijkcodesdrinkwater.nl/opbrengst/desinfectiemiddelen/ Voor ozon is die regelgeving kort beschreven in Bijlage V van praktijkcode PCD 1-1 ‘Hygiënecode Drinkwater; Deel 1: Algemeen’.

Met de webapplicatie AquaPriori kan een inschatting worden gemaakt in welke mate een organische stof door middel van ozon of ozon/peroxide kan worden afgebroken.

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap ozondesinfectie.