Desinfectie

Chemische desinfectie

Het zuiveringsproces desinfectie kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen UV-desinfectiechemische desinfectie en ozondesinfectie. Bij chemische desinfectie gaat het om de structurele of incidentele continue desinfectie van het drinkwater met behulp van een desinfectiemiddel. Primair wordt hierbij daarom gewezen op de van toepassing zijnde publiekrechtelijke regelgeving voor die middelen, zie https://www.praktijkcodesdrinkwater.nl/opbrengst/desinfectiemiddelen/

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap chemische desinfectie.