Methaanverwijdering

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van het zuiveringsproces methaanverwijdering. Er wordt vooralsnog verwezen naar Kiwa-Mededeling 123 ‘Behandeling van methaanhoudend grondwater; effecten van het voorkomen en de verwijdering van methaan op de fysisch-chemische en biologische kwaliteit van het drinkwater’.

Bij het verwijderen van methaan speelt beluchting een belangrijke rol. Extra informatie over filtratie van lucht ten behoeve van de drinkwatervoorziening is beschikbaar in PCD 16.