Hygiënische aspecten (oever)grondwater

Hygiënische aspecten bij de winning van (oever)grondwater

De PCD 1-2 ‘Hygiënecode Drinkwater; Winning’ heeft betrekking op de hygiënische aspecten van de winning van ruw grondwater. Het gaat om een naslagwerk dat niet alleen betrekking heeft op de winning als handeling, maar ook op winmiddelen met de bodem waarin die zijn opgenomen. De praktijkcode sluit zo veel mogelijk aan bij de PCD 1-1:2020 ‘Hygiënecode Drinkwater; Algemeen’.

Op basis van het naslagwerk is er ook een werkboekje, de PCD 1-5 ‘Hygiëne bij werkzaamheden aan winmiddelen; Werkboekje bij de ‘Hygiënecode Drinkwater; Winning’’. Dit werkboekje omvat een set aan concrete instructies voor operators en machinisten bij het werken met middelen ten behoeve van de winning van (oever)grondwater en van water na kunstmatige infiltratie.

Historie (chronologisch)

Kiwa-rapport BTO 2007.038 ‘Hygiëne bij winmiddelen; Hygiënecode Drinkwater’ van augustus 2007

Onderliggende Kiwa/KWR-rapporten: