Chemische desinfectie

Het zuiveringsproces desinfectie kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen UV-desinfectie en chemische desinfectie. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap chemische desinfectie. De chemische desinfectie van drinkwater vindt plaats met producten op basis van de werkzame stoffen chloordioxide en ozon (continue dosering in verband met nadesinfectie), en natriumhypochloriet (tijdelijke continue dosering in verband met noodchloring en structurele continu dosering aan halffabrikaat drinkwater in verband met transportchloring).

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap chemische desinfectie.

Normalisatie

De hierboven genoemde normen volgens de ‘Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorzieningmaken onderdeel uit van de portefeuille van de normsubcommissie ‘Invloed van materialen op de drinkwaterkwaliteit/waterbehandeling chemicaliën