Beluchting

Beluchting

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van het zuiveringsproces beluchting. Wel is er een praktijkcode beschikbaar met betrekking tot filtratie van lucht ten behoeve van de drinkwatervoorziening (PCD 16).

In de zuivering wordt omgevingslucht gebruikt voor beluchting en ontgassing, en voor het spoelen van filters. Onder normale omstandigheden zijn er weinig risico’s voor de chemische en microbiologische waterkwaliteit. Afhankelijk van de kwaliteit van de lucht in de omgeving moet bij de beademing met een bepaalde intensiteit luchtfiltratie plaatsvinden.

Aanbevelingen onder normale omstandigheden (reguliere bedrijfsvoering):

  • Fijnstoffilters: in de buurt van (zware) industrie en/of wegverkeer;
  • Absoluutfilters: in de omgeving van intensieve landbouwgebieden of RWZI’s met niet-afgedekte beluchtingsbassins.

Bij calamiteiten kunnen absoluutfilters niet afdoende zijn en zijn situatiespecifieke maatregelen nodig om de leveringszekerheid te waarborgen (bijvoorbeeld creëren overdruk).

Normalisatie

Bij dit zuiveringsproces gaat het met name om de norm :

  • NEN-EN 12876 (zuurstof).