(Oever)grondwater Algemeen

Ontwerp, aanleg en bedrijfsvoering van putten(velden)

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de winning van (oever)grondwater en de terugwinning van kunstmatig geïnfiltreerd water ten behoeve van de bereiding van drinkwater. Het rapport KWR 2011.014 ‘Kennisdocument Putten(velden); Ontwerp, aanleg en exploitatie van pompputten – Update 2010’ is een overzichtelijk document met praktische achtergrondkennis over putten en puttenvelden voor de winning van water ten behoeve van de bereiding van drinkwater. Daarin komen aan de orde het ontwerp, de aanleg en de exploitatie van pompputten en puttenvelden, inclusief het leidingnet op het winterrein en waarnemingsputten. Veel zaken die bij pompputten spelen, zijn ook van toepassing op infiltratieputten.

Het rapport KWR 2011.014 wordt in de periode 2019 – 2023 geactualiseerd en omgezet naar een vijfdelige serie praktijkcodes, waarvan de eerste drie inmiddels beschikbaar zijn:

 • PCD 13-1 ‘Putten en puttenvelden ten behoeve van drinkwater; Deel 1: Algemeen’;
 • PCD 13-2 ‘Putten en puttenvelden ten behoeve van drinkwater; Deel 2: Ontwerp’;
 • PCD 13-3 ‘Putten en puttenvelden ten behoeve van drinkwater; Deel 3: Aanleg
 • PCD 13-4 ‘Putten en puttenvelden ten behoeve van drinkwater; Deel 4: Exploitatie’ (2022);
 • PCD 13-5 ‘Putten en puttenvelden ten behoeve van drinkwater; Deel 5: Infiltratieputten’ (2023).

Historie (chronologisch)

Normen bij deze opbrengst

 • NEN-EN 805:2000
 • NEN 1010:2015
 • NEN 3140:2011+A3:2019
 • NEN 5740:2009+A1:2016
 • NEN-EN-ISO 14688-1:2019
 • NEN 8990:2020

Een overzicht van alle normen is hier terug te vinden.

Downloads

Onderliggende Kiwa/KWR-rapporten: