Adsorptie

Ionenwisseling

Het zuiveringsproces adsorptie kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen actieve-koolfiltratie, poederkooldosering, ionenwisseling en filtratie over alternatieve adsorbentia. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap ionenwisseling.

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap ionenwisseling.