Alternatieve adsorbentia

Filtratie over alternatieve adsorbentia

Het zuiveringsproces adsorptie kan worden onderscheiden in de zuiveringsstappen actieve-koolfiltratie, poederkooldosering, ionenwisseling en filtratie over alternatieve adsorbentia. Dit onderdeel heeft betrekking op de zuiveringsstap filtratie over alternatieve adsorbentia.

Er is vooralsnog geen praktijkcode op het gebied van de zuiveringsstap filtratie over alternatieve adsorbentia.

Kiwa/KWR-documenten

Relatief veel ‘oude’ rapporten; er is nieuw onderzoek uitgevoerd in 2009 (Roberta Hofman-Caris)