Begrippenlijst

Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
W
Watervoorzieningswerken

werken ten behoeve van de productie en distributie van drinkwater en daarmee rechtstreeks verband houdende werken en beschermingsvoorzieningen ten dienste van drinkwaterbedrijven (lid 1 van artikel 1 van de Drinkwaterwet [16])

Bron: Drinkwaterwet. Staatsblad 2009: https://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2015-07-01 van 18 juli 2009, nummer 370, 3 september 2013 (wetten.overheid.nl)