Begrippenlijst

Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
L
Leveringspunt

plaats waar: a. het distributienet van een drinkwaterbedrijf, respectievelijk collectieve watervoorziening, overgaat in een collectieve watervoorziening, respectievelijk collectief leidingnet, dan wel overgaat in een woninginstallatie of andere installatie die op dat distributienet is aangesloten b. een collectief leidingnet overgaat in een woninginstallatie of andere installatie die op dat leidingnet is aangesloten

Bron: Staatsblad 2011: Drinkwaterbesluit van 23 mei 2011, nummer 293, 21 juni 2011 (wetten.overheid.nl)