Begrippenlijst

Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
C
Chemicaliën

stoffen of daaruit samengestelde producten, niet zijnde biociden als bedoeld in artikel 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die ten behoeve van de bereiding van drinkwater in contact worden gebracht met te behandelen water of drinkwater, dan wel daaraan worden toegevoegd met het doel een kwaliteitsverandering van dat water te bewerkstelligen

Bron: Staatsblad 2011: Drinkwaterbesluit van 23 mei 2011, nummer 293, 21 juni 2011 (wetten.overheid.nl)