Praktijkcodes Drinkwater

Een overzicht van publiekrechtelijke en (daarop gebaseerde) privaatrechtelijke regelgeving (waaronder 'best practices') voor de Nederlandse drinkwatersector.      


Klik hier voor een overzicht van vigerende praktijkcodes  

Drinkwatervoorziening

De website 'Praktijkcodes Drinkwater' biedt op de vijf onderdelen van de drinkwatervoorziening (winning, behandeling, opslag, transport en distributie, en op het leidingnet van een drinkwaterbedrijf aangesloten drinkwaterinstallaties, collectieve leidingnetten en collectieve watervoorzieningen) de regelgeving voor de Nederlandse drinkwatersector, met inbegrip van onderliggende documenten en rapporten van Kiwa/KWR, en bijbehorende activiteiten op het gebied van certificatie en normalisatie.

Winning

Dit onderdeel gaat in op praktijkcodes op het gebied van de winning van (oever)grondwater en oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater, en wat daarmee samenhangt met inbegrip van de onderliggende documenten en rapporten van Kiwa/KWR. Ook de bijbehorende activiteiten op…

Behandeling

Dit onderdeel gaat in op praktijkcodes op het gebied van de behandeling van ruwwater of halffabrikaat voor de bereiding van drinkwater, en wat daarmee samenhangt, met inbegrip van de onderliggende documenten en rapporten van Kiwa/KWR. Ook de bijbehorende activiteiten op…

Opslag

Dit onderdeel gaat in op praktijkcodes op het gebied van de opslag van drinkwater, en wat daarmee samenhangt, met inbegrip van de onderliggende documenten en rapporten van Kiwa/KWR. Ook de bijbehorende activiteiten op het gebied van certificatie en normalisatie komen…

Transport & Distributie

Dit onderdeel gaat in op praktijkcodes op het gebied van het transport en de distributie van drinkwater en wat daarmee samenhangt, met de onderliggende documenten.

Installaties drinkwater

Dit onderdeel gaat in op de regelgeving op het gebied van op het leidingnet aangesloten installaties voor drinkwater en wat daarmee samenhangt.