Sanering van leidingen

De sanering van leidingen voor het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 7 ‘Sanering’ van de praktijkcode PCD 3 ‘Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000). Daarin wordt ingegaan op de selectie van te saneren leidingen, saneringsmethoden en aspecten bij de uitvoering van leidingsaneringen. In een aparte paragraaf komt het langtermijninvesteringsplan aan de orde.

Historie (chronologisch)

  • De eerste editie van de Richtlijn was een uitgave van VEWIN in 2003 met het VEWIN-nummer 2003/25/5218
  • De tweede editie van de Richtlijn was het rapport KWR 2010.094 van 2010.
  • Uitgever
    KWR, M.A. Meerkerk en R.H.S. Beuken
  • Datum
    2017