Sanering van leidingen

De sanering van leidingen voor het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 7 ‘Sanering’ van de praktijkcode PCD 3 ‘Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’. Daarin wordt ingegaan op de selectie van te saneren leidingen, saneringsmethoden en aspecten bij de uitvoering van leidingsaneringen. In een aparte paragraaf komt het langtermijninvesteringsplan aan de orde.

 

In onderdeel 7.2.2.3 ‘Risico-analyses: effect van falen’ van subparagraaf 7.2.2 ‘Risicobeoordeling’ van § 7.2 ‘Selectie van te saneren leidingen’ van het hiervoor genoemde hoofdstuk 7 komt onder meer schade aan de omgeving en ontgrondingskraters of –kuilen als gevolg van leidingbreuken aan de orde. De omvang van deze ontgrondingskuilen kan worden bepaald via deze berekeningsmethode, waarvoor een spreadsheet beschikbaar is. Voor meer achtergronden daarbij, klik hier.

Historie (chronologisch)

  • De eerste editie van de Richtlijn was een uitgave van VEWIN in 2003 met het VEWIN-nummer 2003/25/5218
  • De tweede editie van de Richtlijn was het rapport KWR 2010.094 van 2010.
  • De derde editie is beschikbaar als PCD 3:2017: Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen. Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805-2000)
  • Uitgever
    KWR, M.A. Meerkerk en R.H.S. Beuken
  • Datum
    2017