Putverstopping

Putverstopping

Het betreft 37 richtlijnen voor het ontwerp, de realisatie, de bedrijfsvoering en de regeneratie van pompputten. Die richtlijnen zijn gericht op het voorkomen, onder controle houden of verwijderen van putverstopping door deeltjes op en rondom de boorgatwand van de pompput, en zijn het resultaat van een theoretisch fundamentele benadering en ervaringen uit de praktijk.

Status: Integreren met het direct hieronder genoemde document en actualiseren. Daarbij zal voor achtergrondinformatie worden verwezen naar het kennisdocument. Ervaringen met de bestaande richtlijnen worden hierin zoveel mogelijk verwerkt.

  • Uitgever
    Kiwa (Nieuwegein) en Oasen is vermeld als 'penvoerder'
  • Datum
    2016