Publiekrechtelijke regelgeving bij Transport en Distributie

De bij het transport en de distributie van drinkwater van toepassing zijnde wet- en regelgeving is beschreven in hoofdstuk 4 ‘Toepassing van normen en regelgeving’ van de praktijkcode PCD 3 ‘Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’.

Historie (chronologisch)

  • De eerste editie van de Richtlijn was een uitgave van VEWIN in 2003 met het VEWIN-nummer 2003/25/5218
  • De tweede editie van de Richtlijn was het rapport KWR 2010.094 van 2010.
  • De derde editie is beschikbaar als PCD 3:2017: Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen. Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805-2000)

 

  • Uitgever
    KWR, M.A. Meerkerk en R.H.S. Beuken
  • Datum
    2017