Opslag Materiaal-specifiek

In aanvulling op de algemeen van toepassing zijnde aspecten voor reservoirs voor drinkwater volgens PCD 4-1:2018 zijn er materiaalspecifieke aspecten (afhankelijk van de aard van het materiaal/de materialen waarmee het drinkwater in contact komt of kan komen) te vinden in:

Historie (chronologisch)

 • De ‘Richtlijn voor de realisatie van betonnen drinkwaterreservoirs’, 1e editie van 22 december 1998 (uitgave van de VEWIN en samengesteld door Kiwa Certificatie en Keuringen, afdeling Beton-Bouw)
 • De ‘Richtlijn voor de realisatie betonnen drinkwaterreservoirs’, 2e editie van 11 mei 2000 (uitgave van de VEWIN en samengesteld door Kiwa Certificatie en Keuringen, afdeling Beton-Bouw)
 • De ‘Richtlijn voor het technisch beheer van betonnen constructies’, 1e editie van 1 december 2005 (uitgave van VEWIN, rapportnummer 2005/59/4252 en is samengesteld door Kiwa Certificatie en Keuringen)
 • De ‘Richtlijn voor de realisatie van betonnen drinkwaterconstructies’, 3e editie van 23 mei 2011 (Kiwa Nederland)
 • Rapport KWR 2011.046 ‘Richtlijnen ten behoeve van reservoirs voor drinkwater; Ontwerp, realisatie, bedrijfsvoering en beheer’ van oktober 2011
 • De ‘Richtlijn voor het technisch beheer van drinkwaterconstructies’, 2e editie van 1 juli 2012 (Kiwa Nederland)
 • PCD 4:2016 ‘Richtlijnen ten behoeve van reservoirs voor drinkwater; Ontwerp, realisatie, bedrijfsvoering en beheer’ van december 2016
 • PCD 4-2:2017 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 2: Beton’ van december 2017
 • PCD 4-3:2017 ‘Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding); Deel 3: Metalen en kunststoffen’ van december 2017

Duitse documenten (DVGW, PCD 4-3:2018)

 • Arbeitsblatt DVGW W 300-4 (2014): ‘Trinkwasserbehälter; Teil 4: Werkstoffe, Auskleidungs- und Beschichtungssysteme – Grundsätze und Qualitätssicherung auf der Baustelle’
 • Merkblatt DVGW W 300-6 (2016): ‘Trinkwasserbehälter; Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung von System- und Fertigteilbehältern’
 • Arbeitsblatt DVGW W 628 (2009): ‘Innenbeschichtung und Auskleidung von Stahlbehältern in Wasserwerken’

Duitse documenten (DVGW, PCD 4-2:2017)

 • Arbeitsblatt W 300-1Trinkwasserbehälter; Teil 1: Planung und Bau’ (preview W 300-1)
 • Arbeitsblatt W 300-3Trinkwasserbehälter; Teil 3: Instandsetzung und Verbesserung’ (preview W 300-3)
 • Arbeitsblatt W 300-4Trinkwasserbehälter; Teil 4: Werkstoffe, Auskleidungs- und Beschichtungssysteme – Grundsätze und Qualitätssicherung auf der Baustelle’ (preview W 300-4)
 • Merkblatt W 300-6Trinkwasserbehälter; Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung von System- und Fertigteilbehältern’ (preview W 300-6)
 • Arbeitsblatt DVGW W 347 (2006): ‘Hygienische Anforderungen an zementgebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich – Prüfung und Bewertung’ (preview W 347)
 • Merkblatt W 398 ‘Praxishinweise zur hygienischen Eignung von Ortbeton und vor Ort hergestellten zementgebundenen Werkstoffen zur Trinkwasserspeicherung’ (preview W 398)