Begrippenlijst

Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
E
Erkende kwaliteitsverklaring

door de Minister overeenkomstig artikel 12 erkende kwaliteitsverklaring als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het besluit, of artikel 1.6 van het Bouwbesluit 2003, bestaande uit een schriftelijk bewijs, afgegeven door een erkende certificeringsinstelling, waaruit blijkt dat materialen of chemicaliën voldoen aan de op grond van deze regeling gestelde eisen

Bron: Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (wetten.overheid.nl)